עם סיומה של שתקראו את כל המדרש דבר זה,

כעבור שתקראו את אותו המדרש זה בטח, אינן תישארו אדישים: המדרש מתאר עשר אותות קודם כל ביאת הגואל, ואלה אתר מהן: "באותו זמן אין מלך ושאינם נשיא"; "ונסגרים שערי שיווק וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף אלפים במקומות אחרים יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה לעשות עשרה אותות ראשית ביאת הגואל. האות הראשוני, עתיד הקב"ה להעמיד ארבעה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לצרכנים שאנו קיימים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים מדי הבריות וכופרים אומות הטבע בדיניהם, ואף פושעי מדינת ישראל המתייאשים מתוך הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את יראתו, ולכן את השיער הדור נאמר: 'ותהי האמת נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת הצרופה? נוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים מהמחיר הריאלי בעלי הדור, ובטלו האנשים שמאכלסים את אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד לא הגיוני, ובאותו זמן אין מלך ובלתי נשיא בישראל, שנאמר: 'כי יום ישבו מדינה לא רצוי מלך שלא שר לא כדאי זבח שאסור מצבה וגו''. וממש לא ראשי ישיבות וגאון יעקב, אינם רועים נאמנים וממש לא קבוצות ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה.

"ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור קורה ונופל בזמן כלשהו בגלל ש גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים ארבעה מלכים הללו.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה נוספים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם אם זמן יקר יולדה', שלא קיים 'לכן' אלא גם שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי למוסד עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס על מדינה ישראל בעניין האדם עשרה, האדם שהיה מאפשר עשרה מאשר מאה, ומי הכי מתאים שהיה נותן מספר מאפשר שמונים, וזה שלא לו חותכין את ראשו.

קרא באתר וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות רק את גזרות זה בעייתי מזו... באותה שעה צועקים ארץ ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אנו בפיטר פן ואחד במקום אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנשים ביטחון לגאולתם של ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חום באירופה מרווח מחמתה השייך השמש החמות בעזרת שחפת וקדחת. והמון קרא באתר חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף מאות בכלל יום, וגם רשעים שבישראל מתים, או גם שיבכו אומות הבריאה ויצעקו: 'אוי לנו אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אנשים קברו בחייו ושואלים את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין בשביל לצנן את כל עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר דבר ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יבצע לטכנאי רפואה באותו הרגשה חמימה שנאמר: 'וזרחה לנו יראי שמישהו שמש חמות צדקה ומרפא בכנפיה'. ועל אודות את החפץ עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי אלו יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה זרה מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן אין מלך ואפילו לא נשיא בישראל" - מיד שנה שלא ממשלה במדינה שלנו.

"ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, לא רצוי טיסות, לא כדאי יוצא שלא קיים בא מארץ הקודש.

"נסגרים שערי מכירות וכלכלה" - כזה אנשים רבים יכולים להיות שעסקיהם מתבססים אודות יבוא מסין, כזה רבים ושונים פרנסתם בנויה לגבי טיסות (טייסים, דיילים, אישי התעופה, והמון צעירים ומבוגרים מספור המתפרנסים משהותם של התיירים בארץ, כמו מלונות). ובעת שמושבתים השיעורים, מתקשים אבא או אימא לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות האתר בטבע אלף רבים בכל מקום יום" - מכת הקורונה שקוטלת רבים מאומות העולם כל זמן, והגיעה אף לארץ, ונראה כי אפילו כאן היא אמורה לשתק את העוגנים שיש לנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ואפילו בתי מוסדות החינוך מושבתים...

נדמה כי כל מילה שונה מיותרת. המשיח כבר מתעתד בפתח ממש, בורא עולם מבקש לגאול אתכם. למה שלא נתחזק, נשוב בתשובה שלמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת רוב.

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free