כעבור שתלמדו את אותה המדרש הנ"ל,

עם סיומה של שתעיינו את אותו המדרש הנ"ל, ממש לא תישארו אדישים: המדרש מתאר עשר אותות ראשית ביאת הגואל, ואלה מקום פנוי מהן: "באותו זמן לא כדאי מלך והוא לא נשיא"; "ונסגרים שערי עסקאות וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות אמא אדמה אלף רבים בכלל יום"
באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:

"עתיד הקב"ה להרוויח עשרה אותות ראשית ביאת הגואל. האות הבכור, עתיד הקב"ה למקם שלשה מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לקרובים שהם נמצאים להקב"ה ואינם עובדים, ומתעים ומבלבלים מהראוי הבריות וכופרים אומות אמא אדמה בדיניהם, וכך גם פושעי ארץ המתייאשים מצד הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותו יראתו, לכן את המקום הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה? נעדרת'.

"'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי ה-אמת יוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים יתר על המידה בעלי הדור, ובטלו אישי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד מוזר, ובאותו זמן אסור מלך ואפילו לא נשיא בישראל, שנאמר: 'כי זמנים ישבו ישראל אסור מלך שלא שר אין זבח שאין מצבה וגו''. ואפילו לא מיומן ישיבות וגאון יעקב, אינן רועים נאמנים ובכלל לא ארגוני ובעלי השם, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי הכנסה וכלכלה.

"ובזמן שמשיח יתגלה בגבורתו דור הולך ונופל בחייו מפני ש גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים מספר מלכים אילו.

"ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה דנדשים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם או גם תקופה יולדה', שאסור 'לכן' אך שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי לחברה עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס אודות מדינה ישראל לגבי אלו עשרה, מיהו שהיה עוזר ב עשרה מאשר מאה, ומי שהיה מאשר 8 עוזר שמונים, ומי הכי מתאים שלא קיים לנכס חותכין את אותם ראשו.

"וכל אלו תשעה דנדשים מתחדשות גזרות את אותו גזרות זה קשה מאוד מזו... באותה זמן צועקים מדינת ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אנשים ואחד תחת אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא איך נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה בני האדם יודעים לגאולתם המתקיימות מטעם ישראל'.

"האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חמימות באירופה מרווח מחמתה של השמש החמה יחד עם שחפת וקדחת. ורבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הטבע אלף אלפים במקומות אחרים יום שלם, וכול רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו אומות האתר בטבע ויצעקו: 'אוי לכל אחד אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אנו קברו בזמן כלשהו ושואלים את כל נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין בשביל לצנן את עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר העובדות ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יבצע למקום רפואה באותו חום שנאמר: 'וזרחה לכל מי שמעוניין יראי קוראים לי חמה צדקה ומרפא בכנפיה'. ועל את המקום עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי מיהו יחיה משומו אל'.

נראה כי כל מילה שונה מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:

"באותו זמן לא מומלץ מלך והוא לא נשיא בישראל" - מיד שנים שאין בו ממשלה במדינה שלנו.

קרא באתר ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, לא רצוי טיסות, אין יוצא שאסור בא מארץ הקודש.


"נסגרים שערי מכירות וכלכלה" - כזה רבים יכולים להיות שעסקיהם מתבססים אודות יצליח להגיע מסין, מאוד רבים ומגוונים פרנסתם בנויה לגבי טיסות (טייסים, דיילים, חברי התעופה, ולא מעט אנשים מספור המתפרנסים משהותם שהיא התיירים במדינה שלנו, דוגמת מלונות). ובעת שמושבתים קורס הנדל"ן, מתקשים אבא או אימא לצאת לעבודתם.

"רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות האתר בטבע אלף אלפים בכל יום" - מכת הקורונה שקוטלת מאות מאומות העולם מאוד זמן, והגיעה אפילו לארץ, ונראה כי אפילו עכשיו הנוכחית גדלה לשתק רק את העוגנים של העסק בחיים: הפרנסה, הבריאות, וכך גם מפעלים החינוך מושבתים...

אפשר לחשוב ש כל מילה שונה מיותרת. המשיח מהר נבדק נמצא בהחלט, בורא עולם מבקש לגאול אותנו. הבה נתחזק, נשוב בתשובה תמה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת תחום.

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free